More for...

Print Recommend

Diploma Theses

 • ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Title TO HΛEKTPONIKO EMΠOPIO KAI H EΛΛHNIKH EΠIXEIPHΣH Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2000 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη και ενοποίηση των διαφόρων μορφών ηλεκτρονικού εμπορίου στην ελληνική επιχείρηση.

  Read more...
 • ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Title ΔIAXEIPIΣH KINΔYNΩN ΣE EPΓA ΠΛHPOΦOPIKHΣ Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2000 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Η εργασία αυτή επιχειρεί μια ανίχνευση του θέματος της διαχείρισης του κινδύνου σε έργα. Αφορμή για τη διερεύνηση αυτή υπήρξε η επικαιρότητα και η σπουδαιότητα του ζητήματος και συνεπώς  η εξέχουσα θέση που κατέχει πλέον στον κύκλο ζωής ενός έργου η συνολική αντιμετώπιση του κινδύνου. Περιορίζοντας το πεδίο μελέτης η προσέγγιση γίνεται σε έργα πληροφορικής.

  Read more...
 • ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Title MONTEΛOΠOIHΣH KAI EΠANAΣXEΔIAΣMOΣ EΠIXEIPHΣIAKΩN ΔIAΔIKAΣIΩN - EΦAPMOΓH ΣE EΠIXEIPHΣIAKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ THΣ INTPAKOM A.E. Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2000 Level Undergraduate Thesis written in Greek

      Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εργου GLObal Business process re-Engineering ESPRIT Project -21973 με τίτλο GLOBE.

  Read more...
 • ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  Title ΠOΣOTIKH ΠPOΓΩNΣH ΠΩΛHΣEΩN ΣTHN EΠIXEIPHΣH "SPRAY PACK" ABE Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2000 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η απόκτηση ποσοτικών προγνώσεων επί των πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας SPRAY PACK ABE.

  Read more...
 • ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Title EΦAPMOΓH ΣTATIΣTIKΩN TEXNIKΩN ΓIA THN YΠOΣTHPIΞH TΩN ΔIAΔIKAΣIΩN ΔIAΣΦAΛIΣHΣ ΠOIOTHTAΣ Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2000 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας στην Εταιρεία DOMUS ΑΒΕΕ. Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9002 για την καθιέρωση, τον έλεγχο και την επαλήθευση της ικανότητας των διεργασιών και των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

  Read more...
 • ΑΝΥΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Title MEΛETH ANAXΩPOTAΞIAΣ - EΠEKTAΣHΣ THΣ ΓAΛAKTOKOMIKHΣ MONAΔAΣ THΣ EΠIXEIPHΣHΣ PARAMETRU S.R.L. Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2000 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη αναχωροταξίας - επέκτασης της παραγωγικής μονάδας μιας επιχείρησης που παράγει και εμπορεύεται γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ρουμανία.

  Read more...
 • ΤΣΙΚΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Title MONTEΛOΠOIHΣH, ΠPOΣOMOIΩΣH KAI EΛEΓXOΣ ΠPOΓPAMMATOΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ME TH XPHΣH ΔIKTYΩN TOY ΠETPI. EΦAPMOΓH ΣE ΓPAMMH ΠAPAΓΩΓHΣ AΛOYMINENIΩN ΣΩΛHNAPIΩN Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1999 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Θεμα της διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση, η προσομοίωση και ο έλεγχος προγράμματος παραγωγής με τη χρήση των δικτύων του Πέτρι.

  Read more...
 • ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Title EΦAPMOΓH MH KATAΣTPOΦIKHΣ MEΘOΔOY ΔINOPEYMATΩN ΓIA THN YΠOΣTHPIΞH TOY EΛEΓXOY ΠOIOTHTAΣ ΣTHN ETAIPEIA AΛOYMAN ABEE Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1999 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή ενός συστήματος ΚΜΕ (Μη Καταστροφικών Ελέγχων) για την υποστήριξη των ελέγχων του τμήματος που πραγματοποιείται είναι η μετρητική διάταξη ελέγχου με δινορεύματα της εταιρείας Fischer (Helmut Fischer GMBH&Co).

  Read more...
 • ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Title EΦAPMOΓH ΣYΣTHMATOΣ ΔIAΣΦAΛIΣHΣ ΠOIOTHTAΣ ISO-9002 ΣE ETAIPIA ΠAPOXHΣ YΠHPEΣIΩN (EIΣAΓΩΓIKH ETAIPIA AYTOKINHTΩN) Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1999 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Το θέμα της εργασίας είναι η θεωρητική ανάπτυξη του προτύπου ISO-9002 καθώς και οι απαιτήσεις του. Στο κύριο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά και ανάπτυξη της θεωρίας του TQM (Total Quality Management - Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας) που αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το ISO.

  Read more...
 • ΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Title MONTEΛOΠOIHΣH KAI ΠPOΣOMOIΩΣH ΣYΣTHMATΩN ΠAPAΓΩΓHΣ ME ΔIKTYA ΠETPI Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1998 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Ο στόχος της μοντελοποίησης και προσωμοίωσης ενός συστήματος παραγωγής είναι διπλός:

  Read more...
 • ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Title OIKONOMOTEXNIKH MEΛETH EΠENΔYTIKOY ΣXEΔIOY THΣ ETAIPIAΣ ME Δ.T. "MONOΓPAMMA AE". Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1998 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Εισαγωγή. Περιλαμβάνει επιγραμματικά το σκοπό της μελέτης, το κόστος και το χώρο του επενδυτικού σχεδίου.

  Read more...
 • ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Title EIΣAΓΩΓH MEΘOΔOY EΛEΓXOY ΠOIOTHTAΣ (MEΘOΔOΣ NDT) ΣTH ΓPAMMH ΠAPAΓΩΓHΣ ΣΩΛHNAPIΩN THΣ EΠIXEIPHΣHΣ ALUMAN ABEE Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1997 Level Undergraduate Thesis written in Greek

      Στην εργασία αυτή γίνεται οικονομετεχνική μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος Μη Καταστροφικών Ελέγχων στη παραγωγική διαδικασία της εταιρίας ALUMAN ABEE.

  Read more...
 • ΖΙΓΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Title DOMUS AEBE - ANAXΩPOTAΞIA EPΓOΣTAΣIOY Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1997 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μελέτη της χωροταξίας και των διακινήσεων στην εταιρεία DOMUS AEBE που ασχολείται με την κατασκευή κλειδαριών και τελευταία και συστημάτων ασφαλείας.

  Read more...
 • ΤΡΙΚΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Title ΔIAΔIKAΣIEΣ ΔIAΣΦAΛIΣHΣ ΠOIOTHTAΣ KAI ΣXEΔIAΣMOΣ BAΣHΣ ΔEΔOMENΩN ΣE BIOMHXANIA ΠAPAΓΩΓHΣ KAΛΛYNTIKΩN Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1996 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας καταγράφηκαν οι διαδικασίες της παραγωγικής λειτουργίας και οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας της επιχείρησης Π.Δ. Παπουτσάνης ΑΒΕΕ.

  Read more...
 • ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Title OIKONOMOTEXNIKH MEΛETH ANAΣYΓKPOTHΣHΣ MONAΔAΣ NITPOKYTAPINHΣ THΣ EBO ΣTO ΛAYPIO Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 1996 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Η εργασία αυτή στηρίχθηκε σε τρείς βασικές ενότητες οι οποίες καθόρισαν και τη δομή-της.

  Read more...
 • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Title ΔIAΣΦAΛIΣH ΠOIOTHTAΣ ΣTHN SPRAY PACK Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2002 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Η εργασία διαπραγματεύεται τρία βασικά θέματα διασφάλισης ποιότητας στην εταιρεία Spray Pack.

  Read more...
 • ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Title ΠIΣTOΠOIHΣH KATA ISO 9001 THΣ ETAIPEIAΣ SPRAY PACK ABE Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2000 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πιστοποίηση κατά ISO 9001 ελληνικής επιχείρησης. Η επιχείρηση στην οποία αναφέρεται η παρούσα εργασία είναι η Spray Pack ABE.

  Read more...
 • ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ

  Title EΦAPMOΓH TEXNIKΩN ΣTATIΣTIKOY EΛEΓXOY ΔIEPΓAΣIAΣ ΣTHN ETAIPEIA ELYSEE IRRIGATION Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2000 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία της αρχικής μελέτης για την εφαρμογή του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας (Statistical Process Control - SPC) σε μια βιομηχανία.

  Read more...
 • ΧΑΛΑΡΗΣ ΖΩΗΣ

  Title ΔIAXEIPIΣH KINΔYNΩN ΣE TEXNIKA EPΓA ME XPHΣH TOY ΛOΓIΣMIKOY @RISK EΦAPMOΓH: EPΓO ANAΣTHΛΩΣHΣ ΔIATHPHTEOY KTIPIOY ΣTHN ΠATPA. ANAΔOXOΣ ETAIPIA: J&P (EΛΛAΣ) ATE Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2002 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της θεωρίας διαχείρισης κινδύνων σε τεχνικά έργα καθώς και η πρακτική εφαρμογή της σε ένα πραγματικό έργο το οποίο αφορά στην αναστήλωση ενός διατηρητέου κτιρίου στην Πάτρα.

  Read more...
 • ΦΡΟΣΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Title ΣTPATHΓIKH ANAΛYΣH THΣ ETAIPEIAΣ ΦPOΣ MΠETON A.E. Affiliation National Technical University of Athens Year of publication 2002 Level Undergraduate Thesis written in Greek

  Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ και ο σχεδιασμός της νέας διαδικασίας παραγωγής ασφαλτομίγματος. Αρχικά διερευνήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο στην αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών, τη στραγητιγική ανάλυση και την ανάλυση και μοντελοποίηση συστημάτων.

  Read more...

Σελίδα 3 από 4